ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

W celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Domyślnie zapisywane są one na Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

ROZUMIEM

Projekty dofinansowane

Projekt DEWI

Z dniem 1.03.2014 r. Vemco rozpoczyna udział w projekcie  badawczym  w zakresie systemów wbudowanych w ramach konkursu ARTEMIS-2013-1 (Projekt DEWI  - Dependable Embaded Wireless Infrastructure).  Projekt realizowany będzie przez międzynarodowe konsorcjum składające się z 64 partnerów z 13 krajów UE. Wartość całego projektu to ponad 45 mln EUR, przy czym budżet polskiego konsorcjum (WiComm - Wydział ETI Politechniki Gdańskiej, Vemco, SpaceForest i SiGarden) to 2,6 mln EUR.

Projekt DEWI znalazł się na 3 miejscu spośród 22 złożonych projektów i jest jednym z czterech europejskich projektów, które otrzymają dofinansowanie.

Projekt w części realizowanej przez polskich konsorcjantów dofinansowany będzie  przez JU ARTEMIS oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt DEWI dotyczy zastosowania inteligentnych bezprzewodowych systemów wbudowanych w 4 obszarach tematycznych: przemysł lotniczy/kosmiczny, przemysł produkcji (samochodów), inteligentne budynki oraz kolej. Polscy partnerzy skoncentrują się na pierwszych trzech obszarach.

ARTEMIS


ARTEMIS jest europejską inicjatywą (JTI) w ramach 7 PR, utworzoną na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) Nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych  (Embedded Computing Systems Initiative).

Celem JTI ARTEMIS, budowanej na bazie Strategicznego Planu Badań rozwijanego przez Europejską Platformę Technologiczną, jest pomoc Europie we wzmocnieniu i skonsolidowaniu europejskiego prymatu w rozwoju technologii związanych z komputerowymi systemami wbudowanymi. Drugim ważnym celem jest pomoc Europejskiemu przemysłowi w konsolidacji i wzmocnieniu jego światowego przywództwa w obszarze technologii wbudowanych systemów komputerowych. JTI ARTEMIS postawił sobie za zadanie zdefiniowanie i wdrożenie Agendy Badawczej dla Wbudowanych Systemów Komputerowych. W inicjatywie bierze udział około 200 podmiotów z ponad 20 krajów UE (Austria, Belgia, Niemcy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Holandia, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania, Łotwa, Czechy, Norwegia, Cypr) oraz Australii, Norwegii, Szwajcarii i Izraela.

W celu wdrożenia JTI w życie, w lutym 2008 roku założono Wspólne Przedsięwzięcie ARTEMIS (Joint Undertaking). Uzasadnieniem dla jego utworzenia było przeświadczenie, iż rozwój technologii komputerowych narażony jest na wiele zagrożeń wynikających z procesów globalizacyjnych a także rozproszonej i pogłębiającej się rywalizacji rynkowej. Inicjatywa bierze pod uwagę strategiczne znaczenie wbudowanych systemów komputerowych dla gospodarki europejskiej.
Wspólne Przedsięwzięcie (Joint Undertaking) jest publiczno-prywatnym partnerstwem zawartym pomiędzy:

  • Komisją Europejską
  • Państwami Członkowskimi
  • Stowarzyszeniem Przemysłowym ARTEMISIA działającym na zasadzie non-profit

Siedziba JU ARTEMIS mieści się w Brukseli.

Wspólne Przedsięwzięcie ARTEMIS zarządza i koordynuje działania badawcze poprzez otwarte konkursy na projekty w ramach 10-letniego, wartego 2,5 mld € programu badań z zakresu wbudowanych systemów komputerowych. Program ten jest otwarty dla organizacji z państw członkowskich oraz stowarzyszonych z UE. Wybrane projekty są współfinansowane przez Wspólne Przedsięwzięcie oraz kraje członkowskie, które przyłączyły się do JTI ARTEMIS.

NCBIR


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Obecnie NCBIR działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. 2010, Nr 96 poz. 616). Wprowadzona jesienią 2010 roku reforma nauki pozwoliła Centrum na większą swobodę w dysponowaniu środkami finansowymi, w ramach strategicznego programu badań. Dodatkowo 1 września 2011 roku NCBR poszerzyło zakres swojej działalności o nowe inicjatywy i możliwości. Przejmując od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego funkcję Instytucji Pośredniczącej w trzech programach operacyjnych: Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka oraz Infrastruktura i Środowisko, stało się jednym z największych centrów innowacyjności w Polsce. Działalność Centrum finansowana jest ze środków skarbu państwa oraz funduszy Unii Europejskiej.

Osoba do kontaktu:


Longin Kawolski

Koordynator Projektu
Tel. +48 695 601 032
l.kawolski@vemco.pl

Wróć

+48 58 550 75 65

Systemy Informatyczne KD i RCP:
systemy@vemco.pl

Sieci Komputerowe:
sieci@vemco.pl