ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

W celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Domyślnie zapisywane są one na Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

ROZUMIEM

Kontrola dostępu

Moduły kontroli dostępu

System kontroli dostępu udostępnia szeroki wybór narzędzi do efektywnego i kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem firmy. Dzięki modułowej strukturze programu i szerokim możliwościom konfiguracji, każde dostarczane przez nas rozwiązanie jest dostosowywane do indywidualnych potrzeb użytkownika i obszaru funkcji w zakresie kontroli dostępu do pomieszczeń, obsługi wizyt gości, sygnalizacji sytuacji alarmowych i innych.

moduly_kontroli_dostepu

Moduł kontroli dostępu


Moduł umożliwia objęcie kontrolą uprawnień wszystkich osób przebywających na terenie przedsiębiorstwa – pracowników firmy macierzystej i firm obcych, gości i kontrahentów. Podstawowe cechy modułu to skalowalność i pełna otwartość na konfigurację zgodnie ze strukturą organizacyjną i wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie firmy.


W jaki sposób moduł kontroli dostępu zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa?

 • udostępnia narzędzia do precyzyjnego i elastycznego zarządzania uprawnieniami dostępu
 • pozwala na monitorowanie obecności w strefie w czasie rzeczywistym
 • uniemożliwia wejście do strefy przed rejestracją wyjścia (funkcja anti-passback)
 • pozwala na programowanie trybu pracy urządzeń rejestrujących (praca mono lub bistabilna)
 • umożliwia zdalne sterowanie urządzeniami systemu z poziomu przeglądarki internetowej
 • zapewnia dostęp do pełnej historii zdarzeń i operacji systemowych
 • umożliwia monitorowanie zdarzeń w trybie czasu rzeczywistego bez obciążania serwera bazy danych
 • udostępnia szeroki wybór kryteriów filtrowania monitorowanych zdarzeń
 • pozwala na szybki dostęp do zagregowanych danych w wielu funkcjonalnych przekrojach (raporty)
 • umożliwia obsługę nieograniczonej liczby punktów i stref kontroli dostępu, nieograniczonej liczby użytkowników kart i operatorów zarządzających systemem na różnym poziomie uprawnień i autoryzacji
 • pozwala na definiowanie i modyfikację danych personalnych w szerokim zakresie standardowych
  i dedykowanych kartotek, w tym kartoteki osób niepożądanych
 • umożliwia zintegrowane zarządzanie dowolnymi urządzeniami zbierania i przetwarzania danych
 • udostępnia zdarzenia zarejestrowane na czytnikach na potrzeby rejestracji czasu pracy
 • otwarty na integrację z innymi modułami oprogramowania aplikacyjnego oraz rozszerzenie zakresu funkcjonalnego o moduły dedykowane
 • otwarty na integrację z systemami bezpieczeństwa i automatyki budynkowej, systemami wspierającymi zarządzanie, systemami usług katalogowymi Active Directory

moduly_kontroli_dostepu

Moduł planowania i obsługi wizyt gości


Rejestracja wizyt gości realizowana w formie papierowej obarcza wprowadzane dane dużym ryzykiem błędu i nie umożliwia w sposób automatyczny analizy zarejestrowanych informacji. Moduł planowania i obsługi wizyt gości pozwala ograniczyć czasochłonność procesów, wyeliminować problem braku weryfikacji wizyt gości i znacznie zmniejszyć ryzyko popełnienia błędu w rejestracji danych.


W jaki sposób moduł obsługi wizyt gości usprawnia pracę w recepcji i biurze przepustek?

 • umożliwia administratorom planowanie, organizację i ewidencję wizyt gości
 • udostępnia narzędzia do budowy i administracji bazy danych gości, kontrahentów, dostawców
 • umożliwia automatyczny przydział uprawnień dostępu i czasu przebywania na terenie firmy
 • zapewnia bezpieczeństwo gościom i pracownikom firmy
 • pozwala na elektroniczną rejestrację wizyty na czytnikach komputerowych i wygenerowanie notatki
 • umożliwia automatyczne e-mailowe powiadamianie osób zainteresowanych o przybyciu gościa
 • pozwala na wgląd do historii operacji i raportowanie w trybie czasu rzeczywistego
 • otwarty na integrację z innymi urządzeniami - drukarkami etykiet, skanerami dokumentów
 • umożliwia konfigurację funkcjonalności zgodnie z oczekiwaniem klienta

moduly_kontroli_dostepu

Moduł sygnalizacji sytuacji alarmowych


Zdarzenia generowane przez systemy bezpieczeństwa nie zawsze są na czas zauważane i optymalnie wykorzystywane przez operatorów, którym powierza się obsługę systemów. Bezpośredni i bieżący dostęp do zweryfikowanych danych o sytuacjach alarmowych, umożliwia szybką i elastyczną koordynację działań i sprawną interwencję służb nadzoru w sytuacji kryzysowej.


W jaki sposób moduł sygnalizacji alarmów podnosi efektywność w zarządzaniu bezpieczeństwem?

 • optymalizuje działania operatora związane z weryfikacją i interpretacją zdarzeń systemowych
 • umożliwia indywidualne określanie kryteriów definiujących zdarzenie interpretowane jako alarmowe
 • pozwala na skonfigurowanie alarmu zgodnie z oczekiwaniem klienta - alarm wizualny, alarm w postaci
  okna na ekranie aplikacji i dodatkowo alarm dźwiękowy w postaci sygnalizacji głosowej
 • obliguje pracowników ochrony do podjęcia działań zgodnych z procedurami bezpieczeństwa firmy
 • udostępnia dane o zarejestrowanych zdarzeniach
 • umożliwia sterowanie systemem monitoringu wizyjnego z poziomu aplikacji

moduly_kontroli_dostepu

Moduł kontroli terminu ważności szkoleń BHP


Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom nakłada na pracodawcę obowiązek terminowego przeprowadzania wstępnych i okresowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W przedsiębiorstwach, w których realizacja prac szczególnie niebezpiecznych wymaga przeszkolenia nie rzadziej niż raz w roku, zarządzanie terminarzem szkoleń może okazać się kłopotliwe.


Jak moduł wspiera proces zarządzania terminarzem szkoleń?

 • weryfikuje zdefiniowane w kartotekach osobowych terminy przeszkolenia / badania i uniemożliwia wejście na teren zakładu osobie, której ważność szkolenia / badania wygasła
 • obejmuje weryfikacją zarówno pracowników firmy macierzystej jak również pracowników firm zewnętrznych
 • umożliwia zdefiniowanie z jakim wyprzedzeniem komunikat wygenerowany przez program powiadomi uprawnionych operatorów o wygasającym terminie ważności szkoleń poszczególnych osób
 • udostępnia raport stanu przeszkolenia z podziałem na firmy
 • obok terminu ważności szkolenia BHP moduł może kontrolować terminy ważności dwu innych istotnych
  dla firmy szkoleń czy badań

moduly_kontroli_dostepu

Moduł losowej kontroli osobistej


Wykorzystanie systemu kontroli dostępu w celach eliminacji prób kradzieży otwiera przed firmą szansę ograniczenia strat poniesionych z powodu nieuczciwości zatrudnianych osób. Możliwość elektronicznego generowania listy osób do kontroli eliminuje czynnik ludzki w tym procesie i minimalizuje negatywne odczucia mu towarzyszące. Zarówno samych pracowników jak również osób bezpośrednio odpowiedzialnych za dokonanie kontroli.


Jak moduł wspiera kontrolę pracowników?

 • umożliwia elektroniczne wygenerowanie listy osób, które w danym dniu będą podlegały kontroli
 • pozwala uprawnionemu operatorowi na rozszerzenie lub zmniejszenie listy o wskazane osoby w przypadku, gdy zachodzi taka konieczność
 • uniemożliwia opuszczenie firmy przez osobę z wygenerowanej listy - odczyt karty wylosowanej osoby
  nie spowoduje otwarcia wskazanych w systemie drzwi czy kołowrotu
 • pozwala strażnikowi na automatyczne przywrócenie osobie kontrolowanej uprawnień do wyjścia
 • umożliwia obsługę z poziomu przeglądarki internetowej

moduly_kontroli_dostepu

Moduł zarządzania salami konferencyjnymi


Głównym celem rozszerzenia funkcjonalności systemu o funkcję zarządzania salami konferencyjnymi jest eliminalcja konfliktów wynikających z jednoczesnej rezerwacji sali przez różnych użytkowników pomieszczeń. Dodatkową funkcją jest automatyczny przydział uczestnikom spotkania uprawnień dostępowych w oparciu o zdefiniowaną strukturę uprawnień.


W jaki sposób moduł wspiera organizację spotkań w salach konferencyjnych?

 • udostępnia narzędzia do kompleksowego zarządzania organizacją spotkań z poziomu aplikacji
 • umożliwia wgląd listy sal dostępnych i powiadamianie osób zainteresowanych statusem sali
 • udostępnia kartotekę sal, uwzględniającą wszystkie istotne dla organizatora informacje, czyli nazwę
  i opis sali, dane administratora sali, wyposażenie, ścieżkę przejścia do wybranej sali, liczbę miejsc, inne
 • umożliwia automatyczne wygenerowanie zapotrzebowania na rezerwację sali i pozyskanie akceptacji
  przez osoby uprawnione do administrowania salami konferencyjnymi
 • umożliwia automatyczny przydział uprawnień dostępowych dla uczestników spotkania, pozwalające
  na przejście najkrótszą drogą do sali konferencyjnej
 • pozwala na planowanie i zarządzanie cateringiem
 • umożliwia wskazanie komórki organizacyjnej, która ponosi koszty spotkania
 • udostępnia raporty związane z organizacją spotkań

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat oferowanych przez nas usług i produktów, prosimy
o bezpośredni kontakt z naszym działem handlowym.

OPIS FUNKCJI SYSTEMU

Chcesz uzyskać
więcej informacji
o systemie?


+48 58 550 75 65
systemy@vemco.pl

Innowacyjna Gospodarka